Obchodní podmínky
Obchodní podmínky prodeje zájezdů
 
I. Úvod
Cestovní agentura Helen-P, s.r.o., Olomouc (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce kde lze zájezd objednat uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA nabízí zájezdy evropských CK za stejných podmínek a cen jako pořádající CK.
II. Objednávky
Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, rezervuje CA zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. 
III. Rezervace
Odpověď na poptávku zákazníka zasíláme zpravidla do 1 hodiny, nejpozději do 24 hodin (provozovna není otevřena přes víkend a svátky). CA ověří dostupnost zájezdu a v případě úspěšné rezervace je zákazník telefonicky nebo elektronickou poštou informován pracovníkem CA o délce rezervace. Po dohodě je zákazníkovi poslána cestovní smlouva (e-mail, fax, pošta) spolu s pokyny pro úhradu kompletní ceny zájezdu. Před vypršením rezervační doby, zákazník musí poslat zpět do CA vyplněnou cestovní smlouvu a uhradit zálohu stanovenou v cestovní smlouvě. Pokud tak neučiní do předem stanovené doby rezervace, rezervace propadá.
IV. Cestovní smlouva
Návrh cestovní smlouvy CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku (na účet CA). Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné pořádající CK. Po obdržení návrhu smlouvy od CA zákazník zkontroluje veškeré údaje, a do doby platnosti rezervace doplněnou smlouvu včetně potvrzení o platbě zálohy nebo doplatku zašle zpět CA (e-mail, fax, pošta, osobně). Stanovené termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, dojde ze strany CK/CA ke stornování rezervace. CA potvrdí příjem smlouvy a platby zpět zákazníkovi.
V. Platba
Zakoupení zájezdu (vyjma zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem) probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu do vypršení lhůty rezervace a 30-45 dní před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka na účet CA, nebo složením zálohy nebo doplatku přímo na účet CA v pobočce příslušné banky. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK a zaslal potvrzení o platbě CA (e-mail, fax, osobně). V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK (pořadatele zájezdu), CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu.
VI. Doklady k cestě
Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK na adresu prvního cestujícího uvedenou na cestovní smlouvě pokud není CA/CK dohodnuta se zákazníkem jinak. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna k jejich získání.
VII. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí stornovacími podmínkami příslušné CK, která zájezd pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Zákazník si může dokoupit pojištění proti stornu dle podmínek pořádající CK.
VIII. Reklamace
CA doporučuje zákazníkovi pokud možno vyhledat delegáta/zástupce pořádající CK v místě pobytu a upozornit na veškeré nesrovnalosti co nejdříve po příjezdu. Po návratu domů je nutné reklamaci k zájezdu dodat písemně na adresu CA nebo pořádající CK spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu (potvrzený delegátem pořádající CK) nejpozději do 3 měsíců od skončení pobytu. Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK.
IX. Ochrana osobních údajů
CA prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady(EU) 2016/79,uzavřený dle čl.28 odst.3.

 
Obchodní podmínky platné od 25. 05. 2018